Forhandlinger og -kurs

Våre kurs gir forståelse av forhandlingsprosessen, hva som kjennetegner vellykkede forhandlinger og trening i metoder og teknikker for å gjennomføre hensiktsmessige og målrettede forhandlinger.

Kursene er praktisk rettet og basert på case og øvelser, samt nær dialog mellom kursleder og deltakerne.

Ta kontakt for et bedriftstilpasset forhandlingskurs!

Våre mest populære kurs:

Profesjonelle
forhandlinger

(Grunnleggende forståelse)

1 dag

Profesjonell
forhandlings-teknikk

(Forhandlinger I)

2 dager

Forhandlings-
atferd

(Forhandlinger II)

2 dager

Aktuelle temaer på våre forhandlingskurs og -foredrag:

Forhandlinger generelt
  • Forhandlingens ulike faser og forutsetninger

  • Kjennetegn ved gode forhandlinger og et godt forhandlingsresultat

  • Kjennetegn ved dyktige forhandlere

Ulike forhandlingsmodeller
  • Distributiv tilnærming (Posisjons-/fordelingsforhandlinger)

  • Integrativ tilnærming (Løsnings-/integrasjonsforhandlinger)
Forberedelser til forhandlinger
  • Mandatets betydning - hvilken rolle har du?
  • Forhandlingsteam - utfordringer og fordeler

  • "7-trinns-metoden" - suksesskriterier
Gjennomføring av forhandlinger
  • Verbal og ikke-verbal kommunikasjon

  • Hvordan kommunisere hensiktsmessig og skape mulighetsområder

Forberedelse, gjennomføring og evaluering av forhandlingsøvelser