Forhandlingskurs

Våre kurs gir forståelse av forhandlingsprosessen, hva som kjennetegner vellykkede forhandlinger og trening i metoder og teknikker for å gjennomføre hensiktsmessige og målrettede forhandlinger.
Kursene er praktisk rettet og basert på case og øvelser, samt nær dialog mellom kursleder og deltakerne.

Ta kontakt for et bedriftstilpasset forhandlingskurs!

Våre mest populære kurs:

Forhandlingsteknikk

(Forhandlinger I)

2 dager

Forhandlingsatferd

(Forhandlinger II)

2 dager

Forhandlingsledelse

(Forhandlinger III)

3 dager

Aktuelle temaer på våre forhandlingskurs og -foredrag:

Forhandlinger generelt
  • Forhandlingens ulike faser og forutsetninger

  • Kjennetegn ved gode forhandlinger og et godt forhandlingsresultat

  • Kjennetegn ved dyktige forhandlere

Ulike forhandlingsmodeller
  • Distributiv tilnærming (Posisjons-/fordelingsforhandlinger)

  • Integrativ tilnærming (Løsnings-/integrasjonsforhandlinger)
Forberedelser til forhandlinger
  • Mandatets betydning - hvilken rolle har du?
  • Forhandlingsteam - utfordringer og fordeler

Gjennomføring av forhandlinger
  • Verbal og ikke-verbal kommunikasjon

  • Hvordan kommunisere hensiktsmessig og skape mulighetsområder

Forberedelse, gjennomføring og evaluering av forhandlingsøvelser