Forhandlinger i praksis - 1 dag

Formål med kurset:

Gi deltakerne en god forståelse av forhandlingsprosessen faser, kunnskap om hva som kjennetegner vellykkede forhandlinger og kjenne til metoder og teknikker for gjennomføring av hensiktsmessige og målrettede forhandlinger.
Kurset er praktisk rettet og basert på nær dialog mellom kursleder og deltakere.

Innhold:

Forhandlingsteknikk - generelt:
- forhandlingens ulike faser og forutsetninger
- hva kjennetegner gode forhandlinger og et godt forhandlingsresultat ?
- hva kjennetegner dyktige forhandlere ?

Ulike forhandlingsmodeller:
- distributiv tilnærming (posisjons-/fordelingsforhandlinger)
- integrativ tilnærming (løsnings-/integrasjonsforhandlinger)

Forberedelser til forhandlinger:
- mandatet
- forhandlingsteam
- "7-stegs-metoden" - aktuelle suksesskriterier

Gjennomføring av forhandlinger:
-
 verbal og ikke-verbal kommunikasjon
-
 hvordan kommunisere hensiktsmessig og skape mulighetsområder

Forhandlingsøvelser  med evaluering

Meld din interesse her!