Forhandlinger og dialog i offentlig sektor - 1 dag

Formål med kurset:

Gi deltakerne en god forståelse av mulighetene og premissene for forhandlinger i offentlig sektor, samt kunnskap om hva som kjennetegner vellykkede forhandlinger og kjenne til metoder og teknikker for gjennomføring av hensiktsmessige og målrettede forhandlinger i offentlig sektor.
Kurset er praktisk rettet og basert på nær dialog mellom kursleder og deltakere.

Innhold:

Grunnleggende premisser
- viktige premisser i lov og forskrift
- hva kjennetegner gode forhandlinger ?
- forhandlingens ulike faser og forutsetninger
- hva kjennetegner erfarne/dyktige forhandlere ?
- ulike forhandlingsmodeller

Forhandlingsøvelse

Kommunikasjon i praksis
- kommunikasjonstrappa
- sanser og kommunikasjon

Konfliktforståelse og -håndtering i forhandlinger

Forberedelser i praksis
- "7-trinns-modellen"

Meld din interesse her!