Forhandlingstrening - 3 dager

Formål med kurset:

Gi deltakerne en god forståelse og kunnskap om forhandlingsprosessens faser, hva som kjennetegner vellykkede forhandlinger og kjenne til metoder og teknikker for gjennomføring av hensiktsmessige og målrettede forhandlinger.
Kurset er praktisk rettet med utstrakt bruk av case og øvelser.
Kurseter basert på nær dialog mellom kursleder og deltakere.

Innhold:

Dag 1

Forhandlinger - generelt
- forhandlingens ulike faser og forutsetninger
- hva kjennetegner gode forhandlinger ?

Ulike typer forhandlinger
- fordelingsforhandlinger
- integrasjonsforhandlinger

Verktøy under forberedelsesfasen
- lærekurven

De ulike rollene i forhandlinger
- mandatet
- hvilken rolle har du som forhandler ?
- hvordan bør din rolle forvaltes ?
- den strategiske forhandlingsmatrisen
- betydningen av kompetanse og oppmerksomhet

Forhandlingsøvelser

Dag 2

Forberedelsesfasen
- momenter til forberedelsesfasen
- forberedelsene som en prosess

Gjennomføringsfasen
- kommunikasjon og forhandlinger
- ikke-verbal kommunikasjon
- kjennetegn ved en god forhandler
-kommunikasjonstrappa

Grupper/roller - "Broøvelse"

Utdeling av forhandlingscase

Dag 3

Forhandlingsøvelser
(med video-opptak)

Evaluering av forhandlingsøvelser
(medvideostøtte)

Meld din interesse her!