Konfliktbehandling

Formål:

Behandling av en eksisterende konflikt gjennom en strukturert prosess med øvelser som får prosessen i gang og som bidrar til ønskede resultater. Deltakerne får kunnskap om hvordan konflikter oppstår, utvikler seg og hvordan de kan forebygges og håndteres.

Det optimale opplegget er en samling over 3 døgn med en oppfølgingsdag 6-8 uker senere.
Med forbehold om variasjoner, forløper en normal prosess omtrent slik:

Innhold:

Dag 1

Konfliktforståelse
 • Presentasjon

 • Definisjon av konflikt

 • Konfliktbehandlerens menneskesyn
  - "dette tror jeg på"

 • Kommunikasjon mellom mennesker
  - grunnleggende trekk

 • Kommunikasjon i medgang om motgang
  - konfliktforståelse
  - konfliktforebygging
  - konflikthåndtering

 • Kommunikasjonsreglene presenteres og aksepteres

 • Øvelse

Dag 2

Konfliktbehandling
 • Start av prosessen med utgangspunkt i resultater av øvelsen

 • De første deltakerne krysser seg ut av konflikten

 • Dagen da grovarbeidet gjøres

 • Hvis alt går bra er alle krysset ut av konflikten til kvelds...

 • Øvelser

 • En hyggelig middag sammen!

Dag 3

Veien videre
 • Prosessen fortsetter hvis det fortsatt er noen som ikke har krysset seg ut av konflikten

 • Selvvalgt hjemmelekse "vaksinering mot ny smitte"

Oppfølgingsdag

Refleksjon og avslutning
 • Gjennomgang av hjemmelekser
 • Avslutning av prosessen

Meld din interesse her!