Kontakt oss i dag

Steinar Ask

steinar@cerato.no
Mob: +47 917 10 726

Steinar har lang erfaring som rådgiver, konflikthåndterer og konfliktmegler, i tillegg til å være foredragsholder, foreleser og kursleder innen forhandlinger, konflikthåndtering, kommunikasjon og organisasjonsutvikling.
Steinar har bred erfaring fra kontraktsforvaltning, koordinering, strukturering og ledelse av omfattende kommersielle prosjekter, forhandlinger og anskaffelser, samt gjennomføring av komplekse endrings- og IKT-prosjekter og utarbeidelse av businesscase og usikkerhetsanalyser innenfor både offentlige og private virksomheter.

Karianne Uddmo

karianne@cerato.no
Mob: +47 917 86 112

Jeg er utadvendt, åpen, engasjert, lyttende, postiv, trygghetsskapende og løsningsorientert, med bred erfaring i næringslivet og tverrfaglig utdanningsbakgrunn. Fokuset de senere årene har vært menneskelige utviklingsprosesser i form av individuell veiledning- og karriererådgivning samt prosessorienterte kurs i kommunikasjon og ressursutvikling.
Drivkraften er å møte mennesker på en måte som skaper trygghet, og åpner for muligheter og kontakten med eget potensial.

Send en henvendelse