Kontakt oss i dag

Steinar Ask

steinar@cerato.no
Mob: +47 917 10 726

Steinar er en løsnings- og resultatorientert økonom og konfliktbehandler med stor arbeidskapasitet og bred erfaringsbakgrunn fra ledelse av komplekse koordineringsoppgaver, prosjekter og kommersielle forhandlinger.
Bred erfaring fra strukturering og ledelse av endrings-/omstillingsprosesser og IKT-prosjekter, både innenfor offentlige og private virksomheter. I tillegg inngående kunnskap om utarbeidelse av økonomiske usikkerhetsanalyser og fundamentale- og tekniske finansielle analyser.
Trives godt i samarbeid med dyktige fagpersoner og -miljøer. Jobber strukturert og strategisk, liker å ta initiativ, og blir av kollegaer og oppdragsgivere oppfattet som målrettet, tydelig, konkret og inkluderende.

Karianne Uddmo

karianne@cerato.no
Mob: +47 917 86 112

Jeg er utadvendt, åpen, engasjert, lyttende, postiv, trygghetsskapende og løsningsorientert, med bred erfaring fra næringslivet, samt tverrfaglig utdanningsbakgrunn.
Fokuset de senere årene har vært menneskelige utviklingsprosesser i form av individuell veiledning- og karriererådgivning samt prosessorienterte kurs i kommunikasjon og ressursutvikling.
Drivkraften er å møte mennesker på en måte som skaper trygghet og åpner for muligheter og kontakten med eget potensial.

Send en henvendelse