Tjenester

Konsulentvirksomhet med hovedfokus på utvikling av ressurser, der ressurser er ledere, medarbeidere og teknologi.

Cerato har lang erfaring i å bistå virksomheter med prosessledelse og oppfølging. Vårt fokus er ofte behovet for å håndtere og bedre kommunikasjonen og relasjonen mellom medarbeidere.
Noen ganger fungere vi også som midlertidig ledelse inntil ny ledelse er på plass.
Cerato-pyramiden viser vårt verdigrunnlag og våre virksomhetsområder. Høyt kvalifiserte ressurspersoner gjør det mulig å bistå virksomheter i et bredt spekter av bransjer og profesjoner. Våre seneste oppdrag har vært innen bransjer som luftfart, legemiddel, helseforetak/sykehus, samt bygg og anlegg.

Cerato-pyramiden "utbrettet"