Om oss

Cerato består av mennesker som har opparbeidet seg livserfaring og kunnskap på mange områder og som er opptatt av å videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter. I en verden full av tro, vantro, tempo og opplevelsen av liten tid til hvile, ønsker Cerato å utgjøre en forskjell.
Kommunikasjon mellom mennesker vil i mange sammenhenger oppfattes som en egenskap - i Cerato jobber vi med kommunikasjon som et virkemiddel til å øke forståelsen av seg selv, situasjonen og relasjoner.
Ved å ta tak i dette vil forhandlinger, konflikter og endringer kunne håndteres og ledes bedre. Konfliktforståelse og løsning av uoverenstemmelser før ubehagelige konflikter oppstår står sentralt.

Se for deg den optimale kommunikasjon som fremmer forståelse, samarbeid og derigjennom løsninger som ikke bare er gode, men som utvikler noe man ikke var i nærheten av å se hver for seg. For å komme dit handler det ikke bare om god, løsningsorientert kommunikasjon, men også om "farger" og energier som blandes - og som så skaper helt nye "farger" og energier. Dette er Cerato.

Kjerneverdien er utvikling av det menneskelige potensial - individet - i grupper og organisasjoner.

Vårt verdigrunnlag

Cerato er i navnet på en plante som vokser til en høyde på ca. 1 meter og som opprinnelig ble funnet i Himalaya.
Cerato blomstrer fra august til begynnelsen av oktober og vises som en klynge som blomstrer suksessivt, hver blomst varer bare en dag.
Løvskogbusken Cerato beskjæres vanligvis før vinteren for å stimulere til ny vekst.
Planten inngår i Bach's blomstermedisiner og det er fra disse beskrivelsene vi har hentet inspirasjon til kjennetegn på vår virksomhet:

Den grunnleggende ideen bak Cerato er å øke evnen til å:

  • Samle, bearbeide og utnytte informasjon
  • Få kontakt med sin indre stemme ("ofte kaltmagefølelsen")
  • Skille på rett og galt
  • Ta ut sitt potensial