Karriereutvikling og coaching

Karriereutvikling og motivasjonssamtaler:

 • Gir mulighet for refleksjon, selvinnsikt, veiledning og utvikling.
 • Samtalene bygger på et frivillig initiativ og skal ikke oppfattes eller fungere som medarbeidersamtaler, eller lignende.
 • Det handler om å få det beste ut av mennesket.
 • Karrièreutvikling og livskvalitet hegner nøye sammen.

Cerato tilbyr karriereutvikling og coaching som:

 • gir deg mulighet til å bli bedre kjent med deg selv og dine forutsetninger

 • bidrar til å sette i gang en tankeprosess og en bevisstgjøringsprosess hos deg

 • stiller åpne spørsmål og fokuserer på mål, muligheter, potensialer og løsninger

 • bidrar til at du definerer og oppnår profesjonelle og personlige mål raskere og enklere enn du ellers ville klart

Cerato sine karriereutviklere er:

 • genuint interessert i deg og nysgjerrig på ditt potensial
 • gode til å motivere og oppmuntre
 • gode til å få tak i dine interesser, ressurser og din personlighet
 • sertifisert i bruk av ulike karriere-kartleggingsverktøy

Cerato har god oversikt over utdanningsmuligheter og arbeidsmarkedet.

Kommunisere (fra latin) betyr - rent etymologisk - "å gjøre sammen", eller meddele, gi underretning, være i forbindelse, på talefot med, ta i mot nattverd, gå til alters.

Kommunikasjon  betyr forbindelse, samferdsel, overføring av informasjon eller budskapsformidling. Ordet er også relatert til ordet "kommunion" (fra latin) ) "fellesskap" - samt ordet "kommunikant" - en som deltar i nattverd.

Mange av disse betydningene viser hvordan Cerato forstår "mennesket" og menneskelige livsvilkår.
Vi forstår kommunikasjon som kompleks(e) prosess(er). Vi er ikke ute etter å finne enkeltstående årsaker som gir enkeltstående virkninger. Vi er snarere opptatt av hvordan en rekke faktorer samvirker.

Betydningen "å gjøre sammen" medfører at parter må være "på talefot" med hverandre.