Forhandlingsledelse - 3 dager

Forhandlinger III - Formål med kurset:

Gi deltakerne konkrete innspill i arbeidet med å utvikle seg som forhandler. både alene/selvstendig og i team. 
Kurset gir deltakerne større innsikt i egen væremåte og egne reaksjoner. 
Kurset legger stor vekt på praktisk trening og er basert på nær dialog mellom kursleder og deltakere.

NB! Kurset forutsetter at man har deltatt på 2-dagers-kurset i "Forhandlingsatferd" (Forhandlinger II) ) eller tilsvarende.

Innhold:

Dag 1

"Jeg som forhandler"

Forhandlinger - hovedpunkter
- kjennetegn ved gode forhandlinger og dyktige forhandlere

Kontaktfasene

Forhandlingsøvelse

Atferdsstiler i forhandlinger
-om å skape mulighetsrom

Individuelle utviklingsmål

Kommunikasjonsøvelser

Dag 2

"Forhandlingsteam"

Team og -kommunikasjon

Forhandlingsøvelse

Teamarbeid
- refleksjoner
-suksesskriterier

Om gruppers utvikling og kommunikasjonsnivå

Forhandlingsøvelse

"Lappen til deg"

Dag 3

"Situasjonsmestring"

Viljen velger virkelighet

Konfliktforståelse
- øvelser

Den gode samtalen
- dialog i praksis
- ikke-volds-kommunikasjon

Evner og reaksjoner
- øvelse
-refleksjon

Oppsummering og avslutning!

Meld din interesse her!