Forhandlingsteknikk - 2 dager

Forhandlinger I - Formål med kurset:

Gi deltakerne en god forståelse og kunnskap om forhandlingsprosessens faser, hva som kjennetegner vellykkede forhandlinger og kjenne til metoder og teknikker for gjennomføring av hensiktsmessige og målrettede forhandlinger. Kurset er praktisk rettet og basert på nær dialog mellom kursleder og deltakere.

Innhold:

Forhandlingsteknikk - generelt:
- forhandlingens ulike faser og forutsetninger
- hva kjennetegner gode forhandlinger ?
- den strategiske forhandlingsmatrisen
- hvilken posisjon har forhandleren

Forhandlinger - forberedelsesfasen:
- målsettinger
- momenter til forberedelsesfasen
- forberedelsene som en prosess

Forhandlinger - gjennomføringsfasen
- kommunikasjon og forhandlinger
- ikke-verbal kommunikasjon
- kjennetegn ved en god forhandler
- kommunikasjonstrappa

Forhandlingsøvelser (med video-opptak)

Evaluering av forhandlingsøvelser (med video-støtte)

Meld din interesse her!