Forhandlingsatferd - 2 dager

Forhandlinger II - Formål med kurset:

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha utviklet egen evne til å analysere og strukturere en forhandlingssituasjon og ha økt forståelse for de atferdsmessige aspekter ved forhandlinger, bl.a. argumentasjon og kroppsspråk.
Deltakeren vil også få økt kunnskap om hvordan vedkommende oppleves som forhandler og hvordan bidra til hensiktsmessige forhandlinger.
Kurset legger vekt på praktiske øvelser og er basert på nær dialog mellom kursleder og deltakere.

NB! Kurset forutsetter at man har gjennomført 2-dagers-kurset "Forhandlingsteknikk" (Forhandlinger I) eller tilsvarende.

Innhold:

Fra forhandlingsteknikk til atferds-fokusering

Kommunikasjon og konfliktforståelse i forhandlinger

Gruppedannelse
- om grupper og "spilleregler"

Kommunikasjon
- hvordan forhandle hensiktsmessig ?

Praktiske forhandlingsøvelser med evaluering

Atferd på kryss av kulturer - utfordringer

Øvelse: Atferds- og motivasjonsmønstre

Meld din interesse her!