Vårt metodegrunnlag

I utviklingsarbeid er det viktig å legge vekt på enkle og logiske framgangsmåter. I stedet for å fokusere på mål, visjoner og framtidsønsker for tidlig starter vi med nåsituasjonen. Et mål må etter vår mening ta utgangspunkt i dagens situasjon.

Utviklingsarbeid består å:

 • beskrive nåsituasjonen ("diagnosefasen")
 • beskrive ønsket situasjon  (målformulering)
 • analysere og prioritere forandringsbehovene (gapet mellom dagens situasjon og framtidsønsket)
 • søke etter alternative tiltak
 • velge tiltak og lage handlingsplan
 • gjennomføre handlingsplanen og beskrive resultatene (iverksette det som er planlagt)
 • analysere og vurdere resultatene (hvorfor gikk det slik - hva kan vi lære av dette?)

I tillegg til presise og sanne nåsituasjonsbeskrivelser er det behov for høy kvalitet på beskrivelsen av ønskede situasjoner eller mål. En huskeregel for å stille krav til mål er at beskrivelsen av en ønsket situasjon skal "kunne godkjennes for en ROTUR". Det må kunne svares JA på følgende spørsmål - er beskrivelsen av den ønskede framtidige situasjonen:

 • R - Resultatorientert ?

 • O - Objektivt målbar ?

 • T - Tidsbestemt ?

 • U - Utviklende ?

 • R - Realistisk ?

I utviklings- og endringsaktiviteter opplever vi ofte et overveldende bidrag av momenter og synspunkter. Man trenger derfor et hjelpemiddel som bevarer enkeltheten uten å miste vesentlige meninger og sammenhenger.
Den såkalte X-modellen  (Andersen, Baustad, Sørsveen)  er hensiktsmessig i utviklings- og endringsarbeid.

X-modellen gir mulighet for oversiktlige og poengterte beskrivelser av komplekse virksomheter, både av nåsituasjonen og ønsket situasjon.

Innen organisasjons- og lederutvikling ser vi ofte eksempler på at saks- og personsiden blir holdt atskilt. Mange arbeider med utvikling eller "teambuilding" uten å trekke inn sakssiden. Andre ser bare saksresultater og saksforutsetninger.
X-modellen har blitt et viktig metodegrunnlag for oss siden den så klart viser betydningen av å arbeide med begge sider samtidig . Den gjør at man ikke "glemmer" verken personene i virksomheten eller de sakene som virksomheten arbeider/skal arbeide med.