O. Kavli AS

2016:  Gjennomført bedriftsinterne samlinger (4 dager) i temaet "Forhandlingsteknikk og -trening".

2019:  Utvikling og gjennomføring av bedriftsinterne samlinger ( á 2 dager) i temaet «Kommunikasjons- og forhandlingstrening» som forberedelse til kjedeforhandlinger.

Ahlsell Norge AS

2015: Bedriftsinternt dagskurs i temaet "Forhandlingsteknikk"
2016: Bedriftsinternt dagskurs i temaet "Leverandørforhandlinger".

VID vitenskapelige høgskole

(Diakonhjemmet Høgskole)

2011-13:  Gjesteforeleser i temaet "Forhandlinger" ved videreutdanning i "Konflikthåndtering - ulike meklingsmetoder".

2012 : Gjesteforeleser i temaet "Kommunikasjon II" ved studieprogrammet "Bachelor i Sosialt arbeid/Sosionomutdanningen" (både på heltids- og deltidsprogrammet)

Rieber & Søn ASA

2009-10:  Utviklet og gjennomført bedriftsintern seminarrekke i temaet "Kommunikasjons- og forhandlingstrening".

2011: Videreutviklet og gjennomført bedriftsinterne seminarrekker (modul 1 og 2 - totalt 6 samlinger á 2 dager) i temaet "Kommunikasjons- og forhandlingstrening".

Tollregion Oslo og Akershus

2010: Foredrag på bedriftsinterne seminarer i temaet "Konflikthåndtering i egen organisasjon".

Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS)

2009: Bedriftsinternt kurs i temaet "Kommunikasjon og konflikthåndtering".

2010:  Bedriftsinternt kurs i temaet "Kommunikasjon og konflikthåndtering".

Luleå tekniska universitet

2005-19: Gjesteforeleser i "Inköps- och säljförhandling" på 15 poengs spesialkurs i temaet "Förhandlingar i teori och praktik".

NRK - Norsk Rikskringkasting

2006: Bedriftsinterne kurs og foredrag innen "Kommunikasjon" og "Forhandlinger", samt "Motivasjonssamling"er med oppfølgingssamtaler (supervisjon) for økt motivasjon hos medarbeiderne i f.t. den enkeltes arbeidssituasjon og mulighet for refleksjon, veiledning og utvikling.

2009: Kursleder/foreleser i temaet "Motivasjon og kommunikasjon i praktisk arbeid" på 3-dagers bedriftsinternt logistikkseminar.