Konflikthåndtering og -løsning

Cerato kan bidra med:

 • Rådgivning (av en eller flere parter) om hvordan konflikten best bør håndteres

 • Utvikling av samarbeid (internt i virksomheten eller mellom virksomheter)

 • Opplæringsprogrammer innenfor bl.a. konflikthåndtering/-løsning og kommunikasjon

 • Teamutvikling

 • Implementering og kvalitetssikring av effektiv kommunikasjon

 • Planlegging og gjennomføring av motivasjonssamtaler og -samlinger

 • Kreative samtaler - dialog

 • Håndtering av informasjon ved endringer i virksomheten
  (f.eks. omstilling, omorganisering, nedbemanning, fusjoner og fisjoner)

 • Håndtering av "helsefarlige"/uhensiktsmessige medarbeidere og ledere

 • Konfliktanalyse og -forståelse

 • Megling

 • Flerpartsforhandlinger

Noen erkjennelser om konflikter:

 • Konflikter inneholder kimen til ny utvikling og sterke relasjoner - "friksjon skaper varme"

 • Konflikter bygger på menneskers ulikheter og vil alltid oppstå der mennesker arbeider sammen

 • Konflikter er et livsvilkår, men mange mennesker finner stort ubehag ved konflikter fordi vi har opplevd de sterke destruktive kreftene som konflikter også kan slippe løs

Konfliktforståelse: Konflikter kan defineres som "uoverensstemmelser mellom to eller flere parter, som fremkaller spenninger hos den enkelte."(Vibeke Vindeløv, professor i Konfliktmægling ved Københavns Universitet)
Konflikten har ofte to viktige aspekter: uoverensstemmelsen viser til saken man er uenig om, mens spenninger viser til forholdet mellom de uenige.

Konfliktbehandling: For å løse en konflikt må det arbeides med både saken og relasjonen. Det må etableres en avtale, som alle parter kan leve godt med, og forholdet mellom partene må avspennes og bli tydeligere. Først da blir løsningen bærekraftig.

Viktige elementer:

Cerato bistår partene med konfliktanalyse og (separate) sonderingsmøter i forkant av en evt. megling. Dette gir partene et forutsigbart forhold til prosessen dersom de velger megling.

 • Frivillighet : Meglingen er fullstendig frivillig og gjør det mulig for både partene og megleren å forlate meglingen

 • Fortrolighet: Alt som blir sagt og utvekslet i meglingen er fortrolig og sikrer at partene kan snakke fritt

 • Upartisk megler: Megleren skal både være, og oppfattes som, upartisk

 • Strukturert prosess: Prosessen er strukturert slik at partene får optimale betingelser for å løse deres felles konflikt

 • Partene selv avgjør: Ingen tredjeperson fatter noen beslutning. Løsningen ligger hos partene selv. Meglerens rolle er å være behjelpelig med selv prosessen.

Gevinster ved å velge megling

Ettersom megling er frivillig, vil partene hele tiden beholde kontrollen over prosessen.
Ved å bringe en sak inn for retten, vil dommeren bestemme utfallet av saken, ikke partene.
I en rettssak er det juristene som bestemmer hvilke forhold som er relevante for å fatte en avgjørelse.
En rettssak tar først og fremst hensyn til saken, mens  en megling tar for seg prosessen og relasjonen mellom partene , i tillegg til selve saken.

Cerato er med i nettverket "Norske Konfliktmeglere MMCR" og medlem av den faglige foreningen "Nordiske Mediatorer", og arbeider ut fra foreningens etiske regler.

Cerato sine konfliktbehandlere inngår i konflikthåndteringsmiljøet "HowToSolve".