Konflikthåndtering  og -løsning - 1 dag

Formål med kurset:

Gi deltakerne kunnskap om hvordan konflikter oppstår, utvikler seg og, gjennom praktiske øvelser, hvordan de kan forebygges og håndteres.
Deltakerne vil få god kjennskap til kommunikasjonens betydning og praktiske råd for å forebygge og håndtere konflikter.
Kurset er praktisk rettet og basert på nær dialog mellom kursleder og deltakere.

Innhold:

Kommunikasjon mellom mennesker - grunnleggende trekk
- referanserammer, interesser og behov
- vet vi - eller tror vi ?
- ulike handlingsmønstre

Hvordan kommunisere hensiktsmessig ?

Kommunikasjon - i medgang og motgang
- konfliktforståelse, -forebygging og -håndtering
- ikkevolds-kommunkasjon i praksis

Positive og negative kontraster
- hvorfor blir vi provosert ?

Den vanskelige motparten
- hersketeknikker - hvordan håndtere det ?

Atferds- og mofivasjonsmønstre

Konfliktforebygging og -håndtering
- praktiske kommunikasjonsregler og -råd

Meld din interesse her!