Konflikter og konflikthåndtering

Cerato holder kurs og foredrag innen konfliktforståelse, -håndtering og -løsning.

Kursene gir kunnskap om hvordan konflikter oppstår, hvorfor og hvordan de utvikler seg og, gjennom praktiske øvelser, hvordan konflikter kan forebygges, håndteres og løses. Deltakerne får god kjennskap til kommunikasjonens betydning og praktiske råd for å forebygge og håndtere konflikter.

Aktuelle temaer på våre kurs og foredrag:

  • Konfliktløsning uten tapere

  • Kommunikasjon mellom mennesker - grunnleggende trekk

  • Ulike handlings-, atferds- og motivasjonsmønstre

  • Hvorfor blir jeg provosert?

  • Hvordan kommunisere hensiktsmessig?

  • Konfliktforståelse, -forebygging og -håndtering

  • Ikkevolds-kommunikasjon i praksis - giraffspråket

  • Hvordan håndtere den vanskelige motparten

  • Konfliktforebygging og -håndtering i egen organisasjon

Meld din interesse her!