Forhandlinger og -rådgivning

Forhandlinger er den kritiske fasen i inngåelse av avtaler. Måten forhandlinger håndteres på er avgjørende for hvilke resultater som oppnås.

Forhandlinger er viktig.

[...] Dette gjelder selvsagt alltid i kontraktsforhandlinger hvor resultatet kan ha avgjørende betydning. Men dete gjelder også i mer uformelle forhandlinger internt i organisasjonen, der forhandlingsatferd og -resultat påvirker organisasjonens framtidige strategi, forholdet mellom partene og deltakernes motivasjon til å etterleve beslutningen.

Cerato tilbyr :

 • Prosessledelse og -rådgivning

 • Bistand ved tilrettelegging av forhandlingsprosesser

 • Identifisering og konkretisering av interesser, behov og forhandlingssaker

 • Utforming og konkretisering av forhandlingsstrategi

 • Gjennomføring av forhandlingsforberedelser, -planlegging og -tilrettelegging

 • Forhandlingsledelse

 • Kurs i forhandlinger (forberedelser og gjennomføring)

 • Foredrag innen aktuelle forhandlingstemaer

 • Rådgivning, trening og utvikling av forhandlere og forhandlingsteam

 • Assistert forhandling - prosessrådgivning

 • Individuell rådgivning/coaching av forhandlingsledere og -team

Det gjelder å:

 • Snakke for å gjøre seg forstått - og lytte for å forstå

 • Identifisere interesser, behov og forhandlingsmomenter

 • Fokusere på interesser - ikke på posisjoner

 • Analysere alternativer til en forhandlet løsning (BATFOL)

 • Kartlegge spesielle utfordringer som må håndteres

 • Utforme forhandlingsstrategi

 • Være konkret, men samtidig fleksibel

 • Gjøre maksimalt ut av sine fordeler

 • Temme tøffe forhandlingspartnere og skape "vinn-vinn"-resultater