Praktiske forhandlinger og dialog i offentlig sektor

Formål med kurset:

Gi deltakerne en god forståelse av mulighetene og premissene for forhandlinger i offentlig sektor, samt kunnskap om hva som kjennetegner vellykkede forhandlinger og kjenne til metoder og teknikker for gjennomføring av hensiktsmessige og målrettede forhandlinger i offentlig sektor.
Kurset er praktisk rettet og basert på nær dialog mellom kursleder og deltakere.

Innhold:

Forhandlinger i offentlig sektor - grunnleggende premisser
• viktige premisser i lov og forskrift
- hva kjennetegner gode forhandlinger
• forhandlingens ulike faser og forutsetninger
• hva kjennetegner erfarne/dyktige forhandlere?
• ulike forhandlingsmodeller

Forhandlingsøvelse

Kommunikasjon i praksis
• kommunikasjonstrappa
• sanser og kommunikasjon

Konfliktforståelse og -håndtering i forhandlinger

Forberedelser i praksis
• "7-trinns-modellen"

 
 

Meld din interesse her!