Karriereutvikling

Karrièreutvikling og motivasjonssamtaler:

Gir mulighet for refleksjon, selvinnsikt, veiledning og utvikling.
Samtalene bygger på et frivillig initiativ og skal ikke oppfattes eller fungere som medarbeidersamtaler, eller lignende. Det handler om å få det beste ut av mennesket.
Karrièreutvikling og livskvalitet hegner nøye sammen.

Cerato tilbyr karrièreutvikling som:

  • gir deg mulighet til å bli bedre kjent med deg selv og dine forutsetninger

  • bidrar til å sette i gang en tankeprosess og en bevisstgjøringsprosess hos deg

  • stiller åpne spørsmål og fokuserer på mål, muligheter, potensialer og løsninger

  • bidrar til at du definerer og oppnår profesjonelle og personlige mål raskere og enklere enn du ellers ville klart

Cerato sine karrièreutviklere er:

  • genuint interessert i deg og nysgjerrig på ditt potensial
  • gode til å motivere og oppmuntre
  • gode til å få tak i dine interesser, ressurser og din personlighet

Cerato har god oversikt over utdanningsmuligheter og arbeidsmarkedet.

Kommunisere (fra latin) betyr - rent etymologisk - "å gjøre sammen", eller meddele, gi underretning, være i forbindelse, på talefot med, ta i mot nattverd, gå til alters.
Kommunikasjon  betyr forbindelse, samferdsel, overføring av informasjon eller budskapsformidling. Ordet er også relatert til ordet "kommunion" (fra latin) ) "fellesskap" - samt ordet "kommunikant" - en som deltar i nattverd.

Mange av disse betydningene viser hvordan Cerato forstår "mennesket", menneskelige livsvilkår. Vi forstår kommunikasjon som kompleks(e) prosess(er). Vi er ikke ute etter å finne enkeltstående årsaker som gir enkeltstående virkninger. Vi er snarere opptatt av hvordan en rekke faktorer samvirker.

Betydningen "å gjøre sammen" medfører at parter må være "på talefot" med hverandre.