Forhandlingsteknikk og -trening - 3 dager

Formål med kurset:

Gi deltakerne en god forståelse og kunnskap om forhandlingsprosessens faser, hva som kjennetegner vellykkede forhandlinger og kjenne til metoder og teknikker for gjennomføring av hensiktsmessige og målrettede forhandlinger. Kurset er praktisk rettet og basert på nær dialog mellom kursleder og deltakere.

Innhold:

DAG I

Forhandlinger - generelt
• forhandlingens ulike faser og forutsetninger
• hva kjennetegner gode forhandlinger ?

Ulike typer forhandlinger
• fordelingsforhandlinger
• integrasjonsforhandlinger

Verktøy under forberedelsesfasen
- lærekurven

De ulike rollene i forhandlinger
• mandatet
• hvilken rolle har du som forhandler - hvordan bør den forvaltes ?
• den strategiske forhandlingsmatrisen
- betydningen av kompetanse og oppmerksomhet

Forhandlingsøvelse

DAG II

Forhandlinger - forberedelsesfasen
• momenter til forberedelsesfasen
• forberedelsene som en prosess

Forhandlinger - gjennomføringsfasen
• kommunikasjon og forhandlinger
• ikke-verbal kommunikasjon
• kjennetegn ved en god forhandler
• kommunikasjonstrappa

Grupper/roller - "Broøvelse"

Utdeling av forhandlingscase

DAG IIII

Forhandlingsøvelser
(m/ videoopptak)

Evaluering av forhandlingsøvelser
(m/videostøtte)

Meld din interesse her!