- Forhandlingsteknikk - 2 dager (Forhandlinger I)
- Forhandlingsteknikk og -trening - 3 dager
- Forhandlingsatferd (Forhandlinger II)
- Forhandlinger III
- Praktiske forhandlinger i offentlig sektor

Forhandlingsteknikk - 1 dag

Formål med kurset:

Gi deltakerne en god forståelse av forhandlingsprosessen faser, kunnskap om hva som kjennetegner vellykkede forhandlinger og kjenne til metoder og teknikker for gjennomføring av hensiktsmessige og målrettede forhandlinger. Kurset er praktisk rettet og basert på nær dialog mellom kursleder og deltakere.

Innhold:

Forhandlingsteknikk - generelt:
- forhandlingens ulike faser og forutsetninger
- hva kjennetegner gode forhandlinger?

Forberedelsesfasen:
- den strategiske innkjøpsmatrisen
- ulike rollers betydning for forberedelsene
- momenter til forberedelsesfasen

Gjennomføringsfasen:
-
kommunikasjon og forhandlinger
-
kjennetegn ved en god forhandler
-
"kommunikasjonstrappa" - hvordan lykkes ?

Forhandlingsøvelser  med evaluering

Meld din interesse her!