Forhandlingsatferd - 2 dager

Forhandlinger II - Formål med kurset:

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha utviklet egen evne til å analysere og strukturere en forhandlingssituasjon og ha økt forståelse for de adferdsmessige aspekter ved forhandlinger, bl.a. argumentasjon og kroppsspråk. Deltakeren vil også få økt kunnskap om hvordan vedkommende oppleves som forhandler og hvordan bidra til hensiktsmessige forhandlinger.

Innhold:

DAG I

Fra forhandlingsteknikk til atferdsforkusering

Kommunikasjon og konfliktforståelse i forhandlinger

Gruppedannelse
om grupper og spilleregler

Kommunikasjon
hvordan forhandle hensiktsmessig?

Praktiske forhandlingsøvelser

DAG II

Praktiske forhandlingsøvelser

Evaluering av forhandlingsøvelser

Atferd på kryss av kulturer - utfordringer

Øvelse: Atferds- og motivasjonsmønstre

"Lappen til deg"

Meld din interesse her!