Forhandlinger III

Formål med kurset:

Gi deltakerne konkrete innspill i arbeidet med å utvikle seg som forhandler. både alene/selvstendig og i team.

Kurset gir deltakerne større innsikt i egen væremåte og egne reaksjoner.

Kurset forutsetter at man har deltatt på 2-dagers-kurset i "Forhandlingsatferd" (Forhandlinger II) ) eller tilsvarende.

Kurset legger stor vekt på praktisk trening og er basert på nær dialog mellom kursleder og deltakere.

Innhold:

DAG I

Hovedtema: "Jeg som forhandler"

Forhandlinger - hovedpunkter
• kjennetegn ved gode forhandlinger og dyktige forhandlere

Kontaktfasene

Forhandlingsøvelse

Atferdsstiler i forhandlinger
 • om å skape mulighetsområder

Individuelle utviklingsmål

Kommunikasjonsøvelser

DAG II

Hovedtema: "Forhandlingsteam"

Team og -kommunikasjon

Forhandlingsøvelse

Teamarbeid
• refleksjoner
• suksesskriterier

Om gruppers utvikling og kommunikasjonsnivå

Forhandlingsøvelse

"Lappen til deg"

DAG II

Hovedtema: "Situasjonsmestring"

Viljen velger virkelighet

Konfliktforståelse
• øvelser

Den gode samtalen
• dialog i praksis
• ikke-volds-kommunikasjon

Evner og reaksjoner
• øvelse
• refleksjon

Oppsummering og avslutning!

Meld din interesse her!